เกี่ยวกับ

พวกเรา

เว็บไซต์ของคนรุ่นใหม่ที่มีการรวมตัวกันของกลุ่มวัยรุ่นที่ทำและเริ่มทำธุรกิจภายในบริเวณมหาวิทยาลัยขอนแก่นและใกล้เคียง เป็นเว็บไซต์ที่เกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ ขายสินค้าและงานบริการ

เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือและความตั้งใจจริงในการทำธุรกิจ อีกทั้งยังเป็นเว็บไซต์แบบผสมผสาน มีเนื้อหาที่น่าสนใจอีกมากมาย ซึ่งเป็นต้นแบบในการทำธุรกิจอย่างหนึ่งที่ได้รับความนิยมในปัจจุบันนี้

เลือกชม

แบรนด์

ของเรา

รีวิว

สินค้า

จากเรา

OUR SHOP

OUR BLOG

CONTACT US